Золочівський коледж ЛНАУ

Перейти до змісту

Головне меню

Гудвелі

Вісті коледжу

До пандемії студенти Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету неодноразово проходили практику на наших фермах і були дуже вдячні зав.віділленню коледжу Рапі Лесі Володимирівні, а також нашим керівникам та колегам за підтримку та відкритість. Молодь має надію, що пандемія та обмеження скоро закінчаться, і вони знову зможуть приїхати до нас.

Коледж запросив нашого еколога Оксану Лашту взяти участь у лекції та розповісти про роботу нашого підприємства від часу заснування і дотепер, про роботу біогазового заводу, про різні проекти, які запроваджуються на підприємстві, про раціональне споживання природних ресурсів, про мінімізацію запахів завдяки впровадженню новітніх технологій.
Оксана ділиться враженнями після зустрічі: «Приємно було бачити таку активність аудиторії та відповідати на цікаві питання. Мені подобається коли є віддача від аудиторії, так розумієш, що тебе слухають".

Before the pandemic, the students of Zolochiv College of Lviv National Agrarian University had their internships on our farms and were very grateful to the head of the department of College Rapa  Lesya Volodymyrivna, also to our managers and colleagues for their support and openness. The young people hope that the pandemic and restrictions will end soon, so they will be able to come to us again.
The college invited our ecologist Oksana Lashta to participate in a lecture and tell about our company from its founding till now, biogas energy, various projects implemented at the company, as well as rational use of natural resources and minimizing odors due to latest technologies.
Oksana shares her impressions after the meeting: “It was nice to see such an active audience and answer interesting questions. I like it when there is a feedback from the audience, so you feel that they listen to you".
                                                                                                             З повагою,комапанія Гудвеллі Україна’’

Назад до змісту | Назад до головного меню