Інформація про коледж - Золочівський коледж ЛНАУ

Перейти до контакту

Інформація про коледж

Структура
Загальні відомості
Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету – це вищий навчальний заклад з багатою історією і славними традиціями. Ця історія започаткована 13 вересня 1958 року наказом №750 Міністерства сільського господарства УРСР. У наказі було визначено перемістити Львівський сільськогосподарський технікум плодоовочівництва з м. Львова в с. Новоселище Золочівського району Львівської області. Таке переміщення було зумовлене тим, що підготовка висококваліфікованих кадрів повинна проходити на виробничій базі, тобто на землі.
З того часу і розпочинається славна хода нашого навчального закладу, який без перебільшення відіграв велику роль у забезпеченні агропромислового сектору економіки висококваліфікованими фахівцями.
На даний час чисельність студентів становить 699 осіб, зокрема 497 – на стаціонарній формі навчання і 202 – на заочній формі навчання.
Важливо, що коледж не змінив свого технологічного спрямування і зараз готує фахівців, які потрібні майже всім галузям сільського господарства, а саме:
• Бухгалтерський облік;
• Організація і технологія ведення фермерського господарства;
• Виробництво і переробка продукції рослинництва;
• Виробництво і переробка продукції тваринництва;
• Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва;
• Ветеринарна медицина; за заочною формою навчання:
• Бухгалтерський облік;
• Виробництво і переробка продукції рослинництва;
• Виробництво і переробка продукції тваринництва;
• Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва.
В коледжі добре налагоджена ступенева підготовка. Укладено угоди про співпрацю з вищими професійно-технічними училищами та професійними ліцеями: Плужненським Хмельницької області, Угнівським, Золочівським, Поморянським, Олеським Львівської області, Буданівським Тернопільської області. Випускники цих навчальних закладів продовжують навчання в коледжі за скороченими термінами. Випускники коледжу продовжують навчання за скороченими термінами в Львівському національному аграрному університеті.
Значних успіхів коледж досяг в навчальній роботі та вихованні молодого покоління.
Надзвичайно приємно, що в останні роки встановилась традиція приймати в нашому закладі засідання методичних об'єднань ради директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Львівської області.
Так, за останні роки на базі навчального закладу було проведено засідання ради директорів І–ІІ рівнів акредитації, обласних методичних об'єднань заступників директорів з практичного навчання, завідувачів заочних відділень, викладачів історії України, викладачів української та зарубіжної культури.
Золочівський коледж ЛНАУ брав участь у всіх конкурсах, які проводились Науково - методичним центром Міністерства аграрної політики України.
На всіх конкурсах були відзначені представники коледжу, їх підготовка та рівень. На належному рівні була оцінена навчально-матеріальна база коледжу, професійний та методичний рівень.
Коледж взяв курс на впровадження біологічного землеробства. В 2007 році коледж вступив в асоціацію "Біолан Україна".
Особливою віхою в житті коледжу є робота в структурі Львівського національного аграрного університету.
В тісній співпраці з ректоратом, деканатами, кафедрами університету та під вмілим керівництвом ректора університету, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка УААН Снітинського Володимира Васильовича заклад помітно виріс, навчально-виховний процес набув нового прогресивного змісту та якісного наповнення.
Робота в структурі університету ведеться в усіх напрямах навчально-методичної, виховної та виробничої діяльності.
Досить значна кількість занять із студентами проводиться з використанням навчально-практичної бази університету, де вони мають змогу ознайомитись з передовими технологіями та технологічними процесами, взяти участь у практичній та виробничій діяльності.
Фаховому зростанню педагогічного складу сприяють проходження стажування при кафедрах Львівського НАУ, спільне написання та рецензування методичних матеріалів.
За сприяння ректорату університету в 2007 році наказом №403 Міністерства аграрної політики України від 8 червня технікум перейменовано в Золочівський коледж Львівського НАУ. Це ставить коледж на новий, вищий щабель розвитку, відкриває можливості якісного зростання. Разом з тим, це ставить перед коледжем нові вимоги в підтвердженні високого статусу. Університет накреслив нам ці завдання. Це зростання фахового та наукового рівня педагогічного складу, вихід на вищий рівень підготовки фахівців, підвищення інформатизації навчально-методичного процесу, вдосконалення методичної роботи, проведення наукової роботи та інше.
Розпочавши свою історію півстоліття назад, коледж пройшов славний шлях непростого становлення. За ці роки він виріс і став визначним навчальним та виховним осередком.
З вершини сьогодення особливо рельєфно бачиться пройдений шлях, помітно зроблене. А воно досить значне.
У коледжі сформувався висококваліфікований викладацький колектив, який багато робить для актуалізації навчального процесу, застосування новітніх підходів та технологій. Це люди, які своєю самовідданою, часом жертовною працею виписували найяскравіші сторінки історії закладу. Щороку готуючи нову генерацію спеціалістів, викладацький колектив відкриває перед нею широкі можливості для ознайомлення зі світовими та вітчизняними надбаннями науки та культури, успішно збагачує її новими навчальними та методичними розробками, плекає кадри аграріїв суверенної України.
Добру славу коледжу приносять його випускники. Серед них державні діячі, науковці, визнані керівники та організатори виробництва. Чимало випускників очолюють державні та підприємницькі структури, плідно працюють в органах виконавчої та законодавчої влади.
Назад до змісту