Золочівський коледж ЛНАУ

Перейти до змісту

Головне меню

"Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва"

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА»

ВСТУПНЕ СЛОВО

Підготовку фахівців із спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» Золочівський коледж Львівського національного університету розпочав 1959 року. Перший випуск – 64 студенти даного відділення був 1963 року. За весь час навчальним закладом випущено понад 3800 студентів. Так як в основному коледж вів підготовку бухгалтерів і агрономів, керівництво спеціальністю «Механізація сільського господарства» (попередня назва відділення) із 1960 року здійснював завідувач виробничого навчання Канівець П. Г.
28 березня 1962 року було призначено на посаду першого завідувача відділення Костюченка   В. Ф. Із 29 червня 1969 року керівництво відділенням здійснював Айхлер І. М. Наступну позицію займав Гордій І. Д., який працював завідувачем відділення з 27 січня 1988 року. Починаючи з 1 вересня 1990 року завідувачем призначено Хом’яка Б. П., а з 1 вересня 1998 року викладача – Янківського І. П. Наступним завідуючим відділення 28 травня 1999 року призначено Висоцького І. С.
            20 грудня 2004 року відділення розпочав очолювати Боднар В. Д. Варто наголосити, що під організацією Боднара В. Д. на відділенні розпочате інтенсивне відновлення аудиторій, стендової інформації та створення нових лабораторно – практичних місць в лабораторіях «Технічного сервісу та ремонту с. г. техніки».
             Надалі з 1 червня 2007 року відділом розпочав керувати викладач Корбак С. І. При перебуванні Корбака С. І. на даній посаді відділення, яке він очолював, отримало нову сучасну назву «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».  
             1 лютого 2012 року на посаду завідуючого відділення прийнято викладача Скульського Віталія Васильовича, зусиллями якого відновлена аудиторія «Тракторів та автомобілів» та створені лабораторно – практичні місця в лабораторії «Автотракторних двигунів».  ВИКЛАДАЦЬКА  АУДИТОРІЯ ВІДДІЛЕННЯ

              На даний час на відділенні «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ» працюють наступні викладачі:
              Болюбаш Володимир Андрійович. Кваліфікація  -  інженер - механік. Закінчив Львівський державний аграрний університет та магістратуру (1996). Викладач 1 категорії, викладає дисципліну «Експлуатація машин і обладнання в рослинництві». Педагогічний стаж  -  9 років.
                 Боднар Володимир Данилович. Кваліфікація  –  викладач загально -технічних дисциплін. Закінчив Тернопільський педагогічний інститут (1989). Викладач вищої категорії, викладає дисципліни «Інженерна графіка», «Основи нарисної геометрії». Педагогічний стаж – 23 роки.
             Боднар Ольга Володимирівна. Кваліфікація  -  викладач профілюючих дисциплін. Закінчила Тернопільський педагогічний університет ім.. В. Гнатюка за спеціальністю викладач біології, валеології, екології. Викладач - спеціаліст, викладає дисципліни «Біологія», «БЖД», «Основи охорони праці». Педагогічний стаж  -  3 роки.
                    Бурдик  Ігор Петрович. Голова циклової комісії загальних і загально -спеціальних дисциплін. Кваліфікація  –                    інженер – механік. Закінчив Львівський державний аграрний університет (1996) та магістратуру (2010). Викладач  1 категорії, викладає дисципліну «Основи охорони праці». Педагогічний стаж  -  9 років.
Висоцький Іван Семенович. Кваліфікація  -  інженер - технолог. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (1970) та педагогічний факультет при Українській сільськогосподарській академії (1980). Викладач - методист, викладає дисципліни «Технічна механіка», «Деталі машин». Педагогічний стаж  -  37 років.

                Висоцький Володимир Іванович. Кваліфікація  -  інженер - механік.  Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут (1992), магістратуру (2000). Викладач вищої категорії, магістр. Викладає наступні дисципліни «Матеріалознавство і ТКМ», «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання», «Ремонт сільськогосподарської техніки». Педагогічний стаж - 11 років.
             Галамай Євген Іванович. Кваліфікація  -  інженер - механік. Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут (1977) та педагогічний факультет при Українській сільськогосподарській академії (1979). Викладач 1 категорії, викладає дисципліни: «Основи теплотехніки і гідравліки», «Паливо - мастильні та експлуатаційні матеріали».                                  Педагогічний стаж  -  33 роки.


          Ветеранами праці відділення є Гасій З.О., Старик М.О., Ярош В.М.,  Висоцький І.С.,  Галамай Є.І.,  Янківський І.П., Корбак С. І. На відділенні на даний час працюють лаборанти: Горчаківська Н.О., Гордій Г. В., Висоцька І.Я., Калиновська Г. С., Ясінська Л. В.
          У структурі відділення «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» добре налагоджений навчальний процес. Навчальні об’єкти відділення забезпечені навчальними кабінетами, які обладнані сучасними засобами навчання. В користуванні відділення є лабораторії «Тракторів та автомобілів», «Сільськогосподарських машин», «Експлуатації машин і обладнання в рослинництві», «Гідроприводу с. г. техніки», «Ремонту та технічного сервісу сільськогосподарської техніки», «Паливної апаратури», «Слюсарної справи», «Механічної обробки металів різанням», «Зварювальної справи», кабінети «Курсового та дипломного проектування», «Автосправи», «Правил дорожнього руху», «Основ охорони праці», та «Електрообладнання з основами автоматики».
Цікавим є досвід відділення з розвитку технічної творчості студентів під керівництвом досвідчених викладачів. Колектив відділення є організатором постійно діючої виставки технічної творчості у закладі, а також представляє кращі роботи у навчально - методичний центр ВНЗ І-ІІ рівня акредитації при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Окрім основної професії молодшого спеціаліста випускники отримують робочі професії тракториста – машиніста категорії «А», «В», «С» та водія автотранспортних засобів категорії «В», «С», а також слюсаря по ремонту с.г. техніки ІV-V розрядів. Головне завдання відділення «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ» базується на покращенні та утвердженні теоретичних знань випускників із базових дисциплін. Тому кожного навчального року студенти випускних груп  ЕР-406 та ЕР-407 проходять програмоване незалежне тестове оцінювання, яке вони виконують у добре оснащеній комп’ютерній аудиторії коледжу. Тестовий контроль виконується із спеціальних дисциплін, таких як «Трактори та автомобілі», «Сільськогосподарські машини», «Експлуатація машин і обладнання в рослинництві», «Експлуатація машин і обладнання в тваринництві», «Ремонт сільськогосподарської техніки», «Технічний сервіс в АПК», «Машини для переробки сільськогосподарської продукції». Проведений тестовий контроль на незалежній основі підвищує теоретичний рівень знань студентів – випускників, що пригодиться їм у майбутній технічній професії.
Традицією відділення є проведення конкурсів на кращого по професії «Тракториста – машиніста», «Для поля» та «Тижня механіка». Завершується навчання студентів випускних груп відділення захистом Дипломних проектів перед ДКК та отриманням диплому «Молодшого спеціаліста». 60% дипломних проектів студентами під пильним керівництвом дипломних керівників виконується по новітній техніці вітчизняного та зарубіжного виробництва та прогресивних технологіях вирощування с. г. продукції. Добру славу коледжу приносять випускники відділення,  які працюють на посадах завідувачів майстерень, керуючих сільськогосподарськими дільницями, майстрів з експлуатації та ремонту машин, механіків виробництва, дільниці, цеху, інспекторів охорони праці, налагоджувальників сільськогосподарських машин і  тракторів, слюсарів з паливної апаратури, ремонту автомобілів, сільськогосподарських машин, керують інженерними формуваннями різних рівнів АПК, очолюють інші обслуговуючі  сільськогосподарське виробництво структури.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ «ЗАГАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНО - СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ «ПРОФІЛЮЮЧИХ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН»
СТУДЕНТСЬКА РАДА ВІДДІЛЕННЯ
Склад: Сахнюк Андрій, Наконечний Андрій, Шептицька Юлія, уковський Віктор, Семеняк Андрій, Патицький Андрій

Загальний склад студентської ради                                        
Голова студентської ради
Буковський Віктор
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВІДДІЛЕННЯ ПО СТВОРЕННЮ ГАЗЕТИ
«СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ МЕХАНІКІВ»
Склад: Гнатів Михайло, Тиж Михайло, Шептицька Юлія, Васильків Павло, Шептицький Дмитро

ПРОХОДЖЕННЯ ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТАМИ ВІДДІЛЕННЯ
В АУДИТОРІЇ «ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ З ОСНОВАМИ АВТОМАТИКИ»
"В ЛАБОРАТОРІЇ «ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ З ОСНОВАМИ АВТОМАТИКИ"


ВИЗНАЧЕННЯ ТИСКУ ВПОРСКУВАННЯ ФОРСУНКОЮ ПАЛИВА ПРИЛАДОМ КИ – 1609А
Назад до змісту | Назад до головного меню