Золочівський коледж ЛНАУ

Перейти до змісту

Головне меню

" Виробництво і переробка продукції рослинництва та Бухгалтерський облік"


На даний час відділення "Виробництво продукції рослинництва та бухгалтерського обліку" очолює
Бідна Леся Петрівна -  завідуюча відділення.  Кваліфікація  - вчений агроном. Закінчила Дніпропетровський сільськогосподарський інститут в 1978році. Здобула педагогічну освіту в Українській сільськогосподарській академії.  Викладач вищої категорії, викладає дисципліну «Кормовиробництво»  Педагогічний стаж  - 37 років.
Особливе місце в розвитку Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету займає  відділення «Виробництво продукції рослинництва і бухгалтерського обліку", яке функціонує з часу його заснування.  Спочатку на відділенні готували агрономів, агрономів – рільників  та бухгалтерів. У 1960 році було проведено останній випуск агрономів – плодоовочівників і бухгалтерів.
У зв’язку з реформуванням  сільського господарства на відділені було відкрито  нові спеціальності «Організація і технологія ведення фермерського господарства» (1988) , «Бухгалтерський облік» (1998), «Товарознавство і комерційна діяльність» (2002).
Сьогодні студенти відділення опановують технологічні особливості вирощування високих врожаїв сільськогосподарських культур у господарствах різних форм власності. Вони навчаються ефективно застосовувати енергоощадні, екологічно чисті технології вирощування польових культур, впроваджувати раціональну структуру посівних площ, системи сівозміни, обробітку грунту, удобрення, меліорації, збереження і підвищення родючості грунтів.
Під час навчання студенти мають змогу поглиблено вивчати фундаментальні і спеціальні дисципліни, менеджмент, маркетинг, іноземні мови, вільно послуговуватися комп’ютерною технікою.
Сьогоднішні студенти освітньо-кваліфікаційного рівня ”молодший спеціаліст” вивчають не лише теоретичні основи спеціальних дисциплін, як, наприклад „Технологія виробництва продукції рослинництва”, ”Технологія виробництва і переробки продукції”, „Плодоовочівництво”, ”Захист рослин”, ”Насінництво”, ”Кормовиробництво” ”Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва” але й беруть участь у науково – дослідній роботі, мають змогу підвищити свій фаховий рівень під час проходження навчальних та технологічних практик в держаних, приватних господарствах агропромислового комплексу, навчально – практичних центрах. Кращі студенти стають учасниками наукових конференцій коледжу, отримують стипендію імені В. Чорновола.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ ПЕРСОНАЛ ВІДДІЛЕННЯ
На даний час на відділенні «Виробництво продукції рослинництва і бухгалтерського обліку » працюють наступні викладачі:

Бідна Леся Петрівна -  завідуюча відділення.  Кваліфікація  - вчений агроном. Закінчила Дніпропетровський сільськогосподарський інститут в 1978році. Здобула педагогічну освіту в Українській сільськогосподарській академії.  Викладач вищої категорії, викладає дисципліну «Кормовиробництво»  Педагогічний стаж  - 37 років.
Барило Надія Григорівна -
кваліфікація- біолог, викладач біології і хімії. Закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка в 1979 році. Викладач вищої категорії. Педагогічний стаж
40 років.
Василишин Галина Петрівна
кваліфікація - вчений агроном. Закінчила Львівський сільськогосподарський інститут в 1985 році, педагогічний факультет при Національному аграрному університеті в 1997 р. Викладач вищої категорії. Педагогічний стаж 20 років.
Галамай Любов Ярославівна
кваліфікація – вчений агроном. Викладач І категорії, викладає дисципліну «Технологія виробництва продукції рослинництва», «Насінництво». Закінчила Львівський сільськогосподарський інститут в 1977 році. Педагогічний стаж 36 років.
Бурдик Ольга Петрівна
кваліфікація вчений агроном. Викладач вищої категорії, викладає дисципліну «Захист рослин», «Плодоовочівництво». Закінчила Львівський сільськогосподарський інститут в 1974 році. Педагогічний стаж 35 років.
Бурдик Петро Йосипович
кваліфікація вчений агроном. Викладач вищої категорії, викладає дисципліну «Технологія вирощування с.г. продукції».  Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут в 1974 році. Педагогічний стаж 38 років.
Стахів Василь Володимирович
кваліфікація інженер - землевпорядник. Викладач І категорії, викладає дисципліну «Геодезія з основами меліорації».  Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут в 1979 році. Педагогічний стаж 34 роки.
Музика Ольга Петрівна
кваліфікація спеціаліст, викладає дисципліну «Фізіологія рослин», «Біотехнологія». Навчається в магістратурі Львівського національного аграрного університету.
Барило Оксана Михайлівна кваліфікація економіст організатор, закінчила Львівський національний аграрний інститут в 1990 р.,  педагогічний факультет в Українській сільськогосподарській академії в 1997р., кваліфікація - економіст викладач - методист, вища категорія, відмінник аграрної освіти і науки. Педагогічний стаж 21 рік
Хом
як Галина Миколаївна кваліфікація економіст організатор. Закінчила Львівський сільськогосподарський інститут в 1981 році, педагогічний факультет в 1984 році при Національному аграрному університеті. Старший викладач вищої категорії, викладає дисципліни «Статистика», «Організація і планування».  Педагогічний стаж 31 рік.
Вільчинська Євгенія Михайлівна
економіст з бухгалтерського обліку. Закінчила Львівський сільськогосподарський інститут в 1974 р., педагогічний факультет при Українській сільськогосподарській академії в 1981р. Викладач - методист вищої категорії, викладає дисципліни «Основи бухгалтерського обліку», «Економічного аналізу». Педагогічний стаж 38 років.
Вільчинський Роман Іванович
економіст з бухгалтерського обліку. Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут 1995 р.,магістратуру при Львівському державному аграрному університеті в 2000 р. Викладач вищої категорії.  Викладає дисципліни «Економічна теорія», «Бухгалтерський облік і фінансування з основами банківської справи», «Основи підприємництва та маркетингу». Педагогічний стаж 15 років.
Зозулюк Наталія Олексіївна
економіст організатор. Закінчила Львівський  державний аграрний університет в 1997 р., педагогічний факультет в 2000р. при Українській сільськогосподарській академії. Викладач вищої категорії. Викладає дисципліни «Економіка сільського господарства», «Організація і планування», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Податкова система», «Фінанси підприємств». Педагогічний  стаж 15 р.
Ільчина Леся Ігорівна
спеціаліст з обліку і аудиту. Закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка в 2002 р., магістратуру при Львівському національному університеті в 2012р. Викладач ІІ категорії, викладає дисципліни «Бухгалтерський облік», «Контроль і ревізія», «Казначейська справа». Педагогічний стаж 11р.
Дума Надія Богданівна
кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту, закінчила Львівський державний аграрний університет в 2005р. Викладач спеціаліст, викладає дисципліни «Основи підприємництва та агробізнесу», «Основи менеджменту та маркетингу», «Інформаційні системи та технології в обліку».
Барило Віра Богданівна
спеціаліст з обліку та аудиту. Закінчила Львівський національний аграрний університет, викладач дисциплін «Основи агробізнесу і підприємництва» «Менеджмент», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності».
Вовк Євген Петрович кваліфікація історик, викладач дисципліни «Правознавство». Закінчив Львівський університет ім. І.Франка в 1986 р. Категорія вища.
Дацків Богдан Всильович
кваліфікація історик, викладач дисципліни «Соціологія». Закінчив Львівський університет ім. І.Франка в 1988 р. Категорія вища.
Мальченюк Тетяна Василівна
кваліфікація історик, викладач дисципліни «Історія ». Закінчила Львівський університет ім. І.Франка в 1991 р. Категоря вища.

Висоцький Петро Васильович кваліфікація історик, викладач дисципліни «Історія». Закінчив Львівський університет ім. І.Франка в 1979 р., викладач І категорії.


Назад до змісту | Назад до головного меню