Золочівський коледж ЛНАУ

Перейти до змісту

Головне меню

"Виробництво і переробка продукції тваринництва"

З вересня 2013 року відділення очолює викладач першої категорії, магістр Бучинський Ігор Ярославович.
 До викладацького складу відділення входить директор  коледжу Павлюк Микола Васильович
викладач-методист, магістр. Всі свої знання, досвід, уміння передає студентам, постійно дотримується активної життєвої позиції. Систематично бере участь у виставках, конкурсах, організованих в НМЦ, займається науково-методичною роботою, випустив навчальний посібник «Технологія відтворення сільськогосподарських тварин в рисунках і схемах» з грифом Міністра аграрної політики України в 2011 р., Кодопосібник «Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин» у 2005р., ряд навчальних програм, пише статті у педагогічній пресі. За багаторічну і добросовісну працю одержав трудову відзнаку «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України у 2008 році, подяку НМЦ у 2006 р., почесну грамоту Львівського національного аграрного університету у 2008 році, грамоти районної ради та райдержадміністрації.
В нашій державі і за рубежем тваринництво завжди було однією із провідних галузей сільського господарства. Ця галузь виробляє продукти харчування і сировину для харчової, легкої та інших видів промисловості, дає органічні добрива, розводить тварин для задоволення матеріальних і духовних потреб, одержуючи при цьому повноцінні, високоякісні продукти
молоко, м’ясо, сало, мед, яйця, а для промисловості вовну, шкуру, смужки, хутро.
 Відомо, що лише від здорової тварини можна одержати максимум високоякісної продукції та сповна використати генетичний потенціал.
 В досягненні цих вимог особлива роль відводиться ветеринарним  спеціалістам, які діагностують, лікують, проводять профілактику, визначають ветеринарно-санітарні якості продукції.
 
Тому спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Ветеринарна медицина» завжди будуть потрібні і авторитетні.
 Історія заснування зоотехнічного відділення у Золочівському коледжі Львівського НАУ починається у 1962 році. На відділенні здійснювалась підготовка агрономів і зоотехніків. Перший випуск зоотехніків відбувся 1964 року і випущено 44 студенти. Оскільки відділення було переведено із Черницького зоотехнікуму, то багато викладачів перейшли на роботу сюди. Серед них була Литовченко Софія Іванівна, яка очолювала відділення з 1966 по 1968 р.
  У зв’язку з реформуванням сільського господарства 1988 року було відкрито спеціальність «Зооветеринарія». Чисельність студентів постійно зростала, тому 1990 року відділення  агрономії та зооветеринарії розділилось на два відділення.
 1995 року було відкрито спеціальність «Ветеринарна медицина». Випускники цієї спеціальності працюють на посадах фельдшерів ветеринарної медицини агроформувань, органів державного ветеринарного контролю на кордоні та транспорті, м’ясокомбінатів та м’ясопереробних підприємств, завідувачів ветаптеками, лаборантів підприємств біологічної промисловості, навчальних закладів, науково-дослідних установ.
 З плином часу на ринку праці зріс попит на фахівців з переробки і зберігання сільськогосподарської сировини. Відповідаючи на запит ринку, у 2004 відкрито нову спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Тут ми готуємо майбутніх керівників підрозділів агроформування, керуючих підсобного виробництва, техніків-лаборантів, техніків-технологів з переробки продукції тваринництва.
 Сьогодні відділення ветеринарної медицини та технологій в тваринництві готує дві спеціальності : фельдшер ветеринарної медицини та технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва.
 
Практичну підготовку студенти проходять на виробничо-навчальній фермі коледжу, а також у господарствах та агрофірмах району.
  В останні роки студенти спеціальності «Виробництво і переробка продукції тваринництва» мають можливість проходити переддипломну практику за кордоном, зокрема в Данії та Франції.
 Циклову комісію з 2004 року очолює викладач вищої категорії, старший викладач Павлюк Тетяна Петрівна. Вона систематично сприяє підвищенню професійного педагогічного рівня, впроваджує нові форми і методи у процесі набуття майбутніми фахівцями професійних вмінь і навичок. Павлюк Тетяна Петрівна випустила чотири академічні групи, входила до складу експертної акредитаційної  комісії, брала участь у конкурсі практик між аграрними закладами і зайняла третє місце. За сумлінну працю нагороджена грамотою Міністерства аграрної політики України та грамотою НМЦ.
   Понад десять років відділення очолювала викладач вищої категорії, магістр Пушкар Лідія Вікторівна. Всі знання, уміння та практичні навики передає студентам, використовуючи інноваційні технології навчання, відеофільми, заняття на виробництві. Брала участь у засіданні навчально-методичної комісії з методики навчання та інформаційно-методичного забезпечення підготовки фахівців спеціальності «Ветеринарна медицина» смт Компаніївка у 2010 році. За багаторічну і добросовісну працю нагороджена почесною грамотою Міністерства аграрної політики України у 2008 році.
 
До складу циклової комісії входять викладачі першої категорії Рапа Леся Володимирівна, Романишин Лілія Романівна, Куцель Наталія Михайлівна, які своєю працею забезпечують якісне оволодіння студентами системою знань, умінь і навичок у галузі використання, створення та впровадження  сучасних технологій у тваринництві. Ними розроблено і видано ряд методичних рекомендацій, зроблено чимало для розвитку матеріальної бази коледжу, виробничо-навчальної ферми, проведено ряд виховних заходів, екскурсій на виробництво.

На відділенні «Ветеринарної медицини і технологій в тваринництві» працює викладач другої категорії Ноджак Мар’яна Миколаївна, яка окрім навчально-виховної роботи працює над кандидатською дисертацією «Вплив аліментарних чинників на ріст і розвиток курчат-бройлерів кросу Кобб-500 в ТзОВ «Улар». Брала участь у міжнародній науково-практичній конференції, написала ряд методичних розробок.
  У перспективі відділення працюватиме над підвищенням професійної майстерності викладачів, розвитком матеріальної бази закладу, впровадженням нових інтенсивних технологій в тваринництві, збільшенням поголів’я тварин, створенням переробної галузі, яка б значно покращила рентабельність виробничо-навчального господарства.


СТУДЕНТСЬКА РАДА ВІДДІЛЕННЯ

Голова Ради                               Барановська О.В.                          ВМ-305
Заступник                                   Кожушко М.В.                              ВМ-205
Інформаційний сектор              Лихіцький І.О.                              ВПТ-203
Культурно-масовий
сектор                                         Машляк О.А.                                ВПТ-303
Голова штабу
«Абітурієнт»                              Семенюк І.І.                                    ВМ-105
Секретар                                     Федорова О.К.                                ВМ-105
Спортивно-масовий
сектор                                         Чвартинський А.П.                         ВМ-105
Житлово-побутовий
сектор                                         Назар О.М.                                       ВМ-205
Навчально-виховний
сектор                                         Дякун Т.В.                                        ВМ-305

Назад до змісту | Назад до головного меню