Методична робота - Золочівський коледж ЛНАУ

Перейти до контакту

Методична робота

Навчально-виховна робота
Методична робота в коледжі є складовою частиною навчально-виховного процесу і одним з основних видів діяльності завідувачів відділень, голів циклових комісій та викладачів.
Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.
Координатором методичної роботи коледжу є методист Віра Барило та завідувач методичним кабінетом Ярослава Дума.
Основними напрямками методичної роботи є:
 • надання     методичних консультацій викладачам, студентам, працівникам інших закладів     освіти;
 • спрямування     і координація роботи циклових комісій коледжу;
 • спрямування     роботи засідань обласних, регіональних методичних об’єднань педагогічних     працівників;
 • розробка,     апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у     навчально-виховний процес;
 • створення     комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка     й упровадження в практику роботи циклових комісій, методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення     науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • сприяння     розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних     умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
 • вивчення     й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу,     педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення      педагогів, студентів коледжу з цим досвідом та його впровадженням;
 • залучення     викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
 • організація     виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок     психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;
 • робота     з молодими викладачами;
 • допомога     в підготовці викладачів до атестації.
Основними формами методичної роботи в коледжі є:
 • засідання     методичної ради коледжу;
 • засідання      циклових комісій;
 • науково-методичні     конференції;
 • проблемні     семінари, семінари-практикуми;
 • методичні     консультації;
 • тижні     циклових комісій;
 • відкриті     заняття;
 • засідання     «школи молодого викладача»;
 • розробка     і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних     дисциплін;
 • створення     навчально-методичних матеріалів;
 • виставки     педагогічних досягнень викладачів.
Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.
Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ КОЛЕДЖУ
Назад до змісту