Золочівський коледж ЛНАУ

Перейти до змісту

Головне меню

Загальні відомості

Бібліотека

Бібліотека Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету  є однією з основних його ланок, адже коледж навчає, виховує студентів за допомогою книги, в якій зосереджена навчальна, виховна, методична та інформаційна функція.
Бібліотека нашого навчального закладу забезпечує студентів, викладачів та інших користувачів необхідною літературою та задовільняє їхні всезростаючі інформаційно-бібліографічні потреби.
Як неможливо уявити собі навчального процесу без книг, так не можна уявити коледжу без бібліотеки.
Бібліотека нашого коледжу координує свою роботу з педагогічними працівниками за такими напрямками:
– інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
– надання інформаційно-методичної допомоги студентам та педагогам в оволодінні основами наук і організації навчального процесу;
– надання системної цілеспрямованої допомоги студентам в опануванні ними знань з професійної і загальної підготовки;
– формування особистості з високим рівнем громадської свідомості, належними правовими і поведінковими нормами;
– забезпечення читацьких інтересів, формування стійкої потреби у книзі;
– підвищення бібліотечної культури читачів.
Враховуючи всі види користувачів, в нашій бібліотеці виділені групи: адміністрацію коледжу, викладачів коледжу, студентів денної форми навчання, студентів-заочників, працівників коледжу, що зайняті у навчальному процесі, працівників коледжу, що зайняті в аграрному виробництві, працівників різного профілю, жителів села.
Кількість зареєстрованих користувачів становить 1182 чоловік, із них викладачів – 60, студентів – 820, спеціалістів – 52, інших - 250.                                                                 
Оскільки в бібліотеці є такий широкий спектр користувачів, ми стараємося поповнювати фонд нашої бібліотеки художньою літературою, яка і справді являється достатньо популярною серед читачів.
У бібліотеці також працює читальний зал. Тут можна знайти відповіді на різноманітні питання з багатьох галузей знань, адже в нас є різні енциклопедії, путівники, наукові праці тощо. Читальний зал отримує багато періодичних видань, якими цікавляться користувачі, а інформація газет та журналів допомагає у вирішенні їх запитів.
Наша бібліотека – це не просто абонемент, читальний зал та книгосховище, це осередок спілкування, колектив працівників, які стараються створити для себе і користувачів оптимальні умови для праці з книгою.
На даний час кадровий склад бібліотеки такий:

Бібліотека – це організм, який буде живим тоді, коли він змінюється разом із суспільством в цілому та користувачами зокрема.
Так як кисень потрібен людині, щоб дихати, бібліотеці потрібні читачі, щоб вона могла продовжувати жити. Цей постулат повинен стимулювати всю діяльність, усі бібліотечні процеси, які спрямовані на задоволення потреб користувачів бібліотеки.
В нашому коледжі видається газета "Вісті коледжу”, в склад редакційної колегії якої входить бібліограф бібліотеки. Газета відображає поточні події із життя коледжу.
Бібліотека навчального закладу укомплектована комп'ютером. Тому першочерговим завданням для нас є створення бази даних, формування електронних інформаційних ресурсів.
Культура людей формується завдяки книгам. Книга – це пам’ять і досвід поколінь; це засіб  масової, наукової, технічної, соціальної, культурної, політичної, художньої та іншої інформації; це засіб пропаганди знань і виховання людини; це джерело самоосвіти і самовиховання. Цей список характеристик можна продовжувати і далі, проте важливіше розуміти і усвідомлювати, що книгу потрібно шанувати і бережливо з нею поводитися.
На стан наших книг впливає безліч чинників, але насамперед – умови їхнього зберігання. На даний час, абонемент і читальний зал бібліотеки знаходяться в Будинкові культури, а книгосховище – окреме приміщення, що знаходиться неподалік. Загальна площа бібліотеки Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету становить 397 м2 , з якої абонемент займає 50 м2, читальний зал – 111 м2  з 50-а посадочними місцями, а книгосховище – 236 м2.
Фонд бібліотеки нашого коледжу налічує 63832 книги, з яких можна виділити 48711 примірники навчальної літератури (підручники та посібники), 13862 – художньої літератури (в тому числі: 4915 – української, 6228 – російської, 2719 – зарубіжної), 664 книги на воєнну тематику та 595 – довідкової і допоміжної літератури. Багатий сучасний фонд задовільняє як потреби читачів, задіяних у навчальному процесі, так і тих, хто читає для власного задоволення.
Джерелом комплектування книжкового фонду є науково-методичний центр у смт. Немішаєве та Обласне Управління освіти Львівської обласної державної адміністрації, що надсилають у бібліотеку необхідну навчальну та допоміжну літературу. Крім цього наш книжковий фонд поновлюється новою літературою завдяки заміні втрачених книг.
На даний час основні завдання бібліотеки — це навчити студентів цінувати книги і відчувати в них щоденну потребу. Бібліотека є відповідальною за інформаційну підтримку навчального, наукового і виховного процесу. Вона визначає пріоритети своєї діяльності відповідно до стратегії розвитку навчального закладу. Вся багатогранна діяльність бібліотеки сприяє розвитку потенціалу коледжу, якісному виконанню ним своєї ролі.

Назад до змісту | Назад до головного меню