Золочівський коледж ЛНАУ

Перейти до змісту

Головне меню

Оприлюднені рішення педагогічної ради

Діяльність коледжу

Протокол № 1

засідання педагогічної ради Золочівського коледжу ЛНАУ
від 31.08.2016р.
Присутніх 54 члени педагогічної ради.

Порядок денний
1. Вибори секретаря педагогічної ради коледжу.
2. Підсумки прийому до коледжу в 2016 році. Доп. Рапа Л.В.
3. Підсумки навчально-виховного процесу за 2015-2016 н.р.
Доп. Вислободський П.Й.
4. Планування навчально-виховного процесу на 2016-2017 н.р.
Доп. Вислободський П.Й.
5. Різне


По першому питанні вирішили: Секретарем педагогічної  ради на новий навчальний рік обрали одноголосно Думу Я.М.

По другому питанні вирішили: Звіт відповідального секретаря приймальної комісії прийняти до відома.

По третьому питанні вирішили: Навчально-виховну роботу в 2015-2016 н.р. вважати задовільною.

По четвертому питанні вирішили:
1. Поновити і затвердити в установленому порядку навчально-методичну документацію. (Голови циклових комісій, до 10.09.2016 року).
2. Покращити якість навчально-виховного процесу, вести постійний контроль за об’єктивністю оцінювання знань студентів шляхом проведення тестування та проведення ректорських контрольних робіт згідно графіка. (Зав. відділеннями, голови цикл. комісій, викладачі, постійно).
3. Покращити якість навчання та використання новітніх технологій, комп’ютерної техніки, демонстрації відеофільмів, створення презентацій, тощо. (Голови циклових комісій, викладачі, протягом року).
4. Провести акредитацію спеціальності «Облік і оподаткування». (Заст.директора з навч. роботи, зав. відділень, викладачі, протягом навчального року).
5. Провести  акредитацію робітничої професії водій категорії А, А1, В.
   (Заст. директора з практ. навч., зав. відділень, викладачі, протягом   навчального року).
6. Покращити дослідницьку та наукову роботу  в циклових комісіях та їх зв’язок з кафедрами Львівського НАУ. (Відпов. за наукову роботу, гол. цикл. ком. , викладачі, протягом навчального року).
7. Провести рейтингову оцінку роботи викладачів коледжу згідно діючого положення. (Навчальна частина, протягом року).


Протокол № 2

засідання педагогічної ради Золочівського коледжу ЛНАУ
від 15.11.2016р.
Присутніх 46 членів педагогічної ради.

Порядок денний

1. Робота заочного відділення. Доп. Жмурко Н.В.
2. Підготовка до акредитації спеціальності і оподаткування (бухгалтерський облік, доп. Вислободський П.Й.).
3. Різне

По першому питанні вирішили:
1. Активізувати роботу викладачів, голів циклових комісій, працівників заочного відділення щодо забезпечення набору абітурієнтів на заочну форму навчання. (До 21.11.2016 року, зав. заочним відділенням, голови циклових комісій).
2. Посилити контроль та  підвищити персональну відповідальність  викладачів  за результати навчально-методичної роботи на заочному відділенні. (Постійно, зав. відділами, методисти).
3. Оновлювати тематику завдань курсових робіт відповідно до вимог сучасного виробництва. (Постійно, викладачі).
4. Підтримувати постійні зв’язки з Львівським національним аграрним університетом та національним університетом ветеринарної медицини та технологій ім.. С. Гжицького з питань підготовки  фахівців без відриву від виробництва. (Постійно, зав. відділень, голови циклових комісій, викладачі).
5. Візувати всі робочі навчальні програми до початку сесії на заочному відділенні. (Постійно, завідувач заочним відділенням, викладачі).

По другому питанні вирішили:
1. Підготувати матеріально-технічну базу та методичне забезпечення до акредитації спеціальності «Облік і оподаткування». (Навчальна частина, до 01.03.2017року).
2. Затвердити заходи по підготовці коледжу до акредитації спеціальності « Облік і оподаткування».
3. Провести огляд навчально-методичної документації викладачів коледжу. (Навчальна частина, до 24.03.2017року).
4. Підготувати та подати до МОН акредитаційну справу спеціальності «Облік і оподаткування». (Навчальна частина, до 01.03.2017року).Протокол № 3

засідання педагогічної ради Золочівського коледжу ЛНАУ
від 29.12.2016р.
Присутніх 54 члени педагогічної ради.

Порядок денний

1. Організація набору студентів на 2017-2018 н.р.   Доп. Рапа Л.В.
2. Аналіз виконання рішень педагогічної ради.  Доп. Вислободський П.Й.
3. Різне

По першому питанні вирішили:
1. Відповідальним секретарем приймальної комісії обрати Барило О.М.
2. План заходів по набору вступників до навчального закладу на 2017-2018 н.р. прийняти за основу.
По другому питанні вирішили: Інформацію про виконання рішень педагогічних рад коледжу за звітний період прийняти до відома.

По третьому питанні вирішили: Провести цільовий інструктаж з техніки безпеки кожній навчальній групі і розписати кожного студента в журналі з техніки безпеки ( Заввідділ.,, куратори груп, до 04.01. 2017 року).


Протокол № 4

засідання педагогічної ради Золочівського коледжу ЛНАУ
від.23.02.2017р.
Присутніх 58 члени педагогічної ради.

Порядок денний
1. Підсумки навчально-виховного процесу за І семестр 2016-2017 н.р. Доп. Вислобогдський П.Й.
2. Стан курсового і дипломного проектування в коледжі. Доп. Бучинський І.Я, Скульський В.В., Вільчинська Є.М.
3. Затвердження «Положення про призначення стипендії у Золочівському коледжі ЛНАУ». Доп. Вислободський П.Й.
4. Затвердження «Порядку формування  рейтингу успішності студентів Золочівського коледжу ЛНАУ для призначення академічних стипендій». Доп. Вислободський П.Й.
5. Різне

По першому питанні вирішили:
1. Навчально-виховну роботу за І семестр 2016-2017 н.р. вважати задовільною.
2. Посилити контроль за відвідуванням студентами навчальних занять і практик. (Заввідділ., голови цикл. ком., викладачі, постійно).
3. Підготувати студентів випускних курсів до тестування залишкових знань. (Заввідділ., голови цикл. ком., викладачі, згідно графіка).
4. Покращити якість навчально-виховного процесу, вести постійний контроль за об'єктивністю оцінювання знань студентів шляхом проведення тестування та проведення ректорських контрольних робіт згідно графіка.( Заввідділ., голови цикл. ком., викладачі, постійно).
По  другому питанні вирішили:
1. Систематично розробляти методичні рекомендації для виконання курсових та дипломних робіт з врахуванням вимог сучасного виробництва та погоджувати їх з кафедрами Львівського НАУ. (Викладачі, постійно).
2. Поновлювати методичні кутки по курсовому та дипломному проектуванню сучасною літературою та електронними носіями.
(Зав. кабінетами і лабораторіями, протягом року).
3. Поновити кабінет курсового та дипломного проектування новими стендами, літературою, зразками курсових і дипломних робіт.
(Зав. кабінетом Хом'як Б.П, до 1.04.17 року).
4. Заключити договори з базовими господарствами з метою повного забезпечення студентів необхідними матеріалами для курсових і дипломних робіт. (Керівник практичного навчання, заввідділ., до 1.09.17 року).
5. Під час захисту дипломних проектів використовувати комп'ютерні презентації. (Керівники дипломних проектів, на період захисту дипломних проектів).
6. Для захисту курсових робіт організовувати науково-теоретичні конференції. (Керівники курсових робіт, протягом навчального року).
7. Консультації з економічної частини дипломних проектів. (2 год. На студента) закріпляти за викладачами економічних дисциплін. (З нового навчального року, заступник директора з навч. роботи).
8. Викладачам здати всі курсові та дипломні роботи в архів. (до 1.03.17 року).

По третьому питанні вирішили: затвердити «Положення про призначення стипендії у Золочівсьому коледжі ЛНАУ».
По четвертому питанні вирішили: затвердити «Порядок формування рейтингу успішності студентів Золочівського коледжу ЛНАУ для призначення академічних стипендій»

Назад до змісту | Назад до головного меню